چشم انداز رسانه های سمنانتوضیحات تکمیلی

تاریخ افتتاح سایت 89/8/27

گرافیک سایت مناسب با نوع فعالیت 

امکانات عمومی یک سایت

دارای گالری تخصصی شهدا و ویدو کلیپ

ارسال پیامک پس از عضویت اعضا در سایت و ...

نوع فعالیت:شهادت و شهدا

وب سایت فوق تا مدت یک سال فعال بوده و پس از مجدد تمدید قرار داد صورت نگرفته است.

 

  علمداران دوکوهه

تبلیغات