چشم انداز رسانه های سمنان


24 بهمن 1391
راه اندازی شبکه

 

 

راه اندازی و پشتیبانی شبکه چشم انداز

شبکه: مشاوره و ارائه طرح پیشنهادی و همچنین اجرای شبکها در مقیاس کوچک و بزرگ و اجرای فیبر نوری به عنوان بستر اصلی با ارتباط بین دو بخش حیاتی- مشاوره و راه اندازی شبکه های ATM و PLC و همچنین پشتیبانی نرم افزاری از سرویس دهنده های مایکروسافت (linux) (Windows Server) و راه اندازی انواع سرویس های سرویس دهنده

 

  راه اندازی و پشتیبانی شبکه های با سیم

 

راه اندازی و پشتیبانی شبکه های بی سیم

 

 

 

 

 


تبلیغات